איך לשנות את פורמט ההורדה

בחר להוריד לפורמט וידאו או פורמט מוזיקה

תחת החלק של בחר פורמט לחץ על החלק השמאלי בכדי להוריד וידאו, לחץ על החלק הימני בכי להוריד מוזיקה. YouTube by click change format מעתה ואילך, כל ההורדות יורדו בפורמט שבחרת.

בחירת פורמט ספציפי

לחץ על רשימת הפורמטים ובחר את הפורמט בו ברצונך להשתמש. Choose format

איך לדעת באיזה פורמט הורד סרטון מסוים

בכל שורת הורדה רשום הפורמט אליו התבצעה ההורדה. Download line