איך להסיר את By Click Downloader

איך להסיר את By Click Downloader

1. לחץ על כפתור התחלה ובחר התחללוח הבקרה
Uninstall step 1
2. בחר ב"הסרה של תוכניות"
Uninstall step 2
3. ברשימת התוכנות, מצא את By Click Downloader לחץ עליו עם המקש הימני של העכבר ובחר ב"הסר"
Uninstall step 3