چگونه By Click Downloader را حذف کنیم

چگونه By Click Downloader را حذف کنیم

1. روی دکمه شروع کلیک کنید و سپس انتخاب کنید شروعصفحه کنترل
مرحله حذف 1
2. Uninstall a program را انتخاب کنید
مرحله حذف 2
3. در لیست برنامه‌ها، By Click Downloader را پیدا کرده و روی آن کلیک راست کنید و روی Uninstall/Remove کلیک کنید.
مرحله حذف 3