چگونه دانلودها را به iTunes ارسال کنیم

دانلودهای خود را به iTunes منتقل کنید

شما می‌توانید ویدیو و صدا (موسیقی) خود را تنها با یک کلیک به iTunes منتقل کنید.
تنها در صورتی می‌توانید این کار را انجام دهید که به فرمت های iTunes دانلود کنید. - Mp4 برای ویدیو وMp3 برای صدا.

دانلودها را مستقیماً از صف دانلود ویدیو به iTunes منتقل کنید: Export to iTunes button روی ارسال به iTunes ارسال به iTunes کلیک کنیدو فایل دانلودشده به iTunes منتقل خواهد شد.