نحوه دانلود ویدیوهای پیشنهادی

ویدیوهای توصیه شده

YouTube By Click ویدیوهای خاصی را به شما توصیه می‌کند. همانطور که به دانلود ادامه می‌دهید، YouTube By Click سلیقه شما را یاد می‌گیرد و توصیه های سفارشی شده را که مخصوص شما ساخته شده است را به شما نشان می‌دهد
Recommendations
نکته: از فلش ها استفاده کنید Arrows برای دیدن توصیه های بیشتر!

نحوه دانلود ویدیوی پیشنهادی

موس خود را روی بالای ویدیویی که می‌خواهید دانلود کنید حرکت دهید و 3 گزینه ظاهر می‌شود
YouTube by Click recommendations options
برای پخش ویدیو در یوتیوب روی پخش ویدیو کلیک کنید
برای دانلود به عنوان فایل صوتی MP3، روی دانلود MP3 کلیک کنید
برای دانلود به شکل یک فایل ویدیویی، روی دانلود ویدیو کلیک کنید

نمایش و پنهان کردن توصیه ها

برای نمایش و یا پنهان کردن بخش توصیه، روی Show and Hide YouTube by click recommendations کلیک کنید
Show and Hide YouTube by click recommendations