اجرای YouTube By Click در پس‌زمینه

نرم افزار را در پس زمینه اجرا کنید

برای حداکثر راحتی، می‌توانید نرم افزار را در پس زمینه اجرا کنید.
بدین ترتیب، نرم‌افزار مزاحمتی برای شما ندارد اما به نشان دادن پیغام‌های کوچک پاپ آپ به شما، تنها زمانی که می‌خواهید ویدیو را دانلود کنید، ادامه خواهد داد..
آگاه باشید که حالت تشخیص خودکار فعال است.

نحوه کوچک کردن به نوار tray

1. بروید به: Options گزینه ها
2. کادر: Minimize to tray را علامت بزنید
Minimize to tray
3. روی ذخیره کلیک کنید و تغییرات خود را تأیید کنید
4. کوچک کردن برنامه.

بازیابی برنامه

فقط روی آیکون کوچک «YouTube By Click» در نوار وظیفه Windows کلیک کنید.
Minimize to tray