เรียกใช้ YouTube By Click ในพื้นหลัง

เรียกใช้ซอฟต์แวร์ในพื้นหลัง

เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด คุณสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ในพื้นหลัง.
ด้วยวิธีนี้ ซอฟต์แวร์จะไม่รบกวนคุณ แต่จะทำให้คุณมีข้อความป๊อปอัปเล็ก ๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการดาวน์โหลดวิดีโอเท่านั้น.
ระวังว่า โหมดตรวจจับอัตโนมัติ ใช้งานอยู่.

วิธีลดขนาดลงในถาด

1. ไปที่: Options ตัวเลือก
2. ทำเครื่องหมาย: ที่ช่องทำเครื่องหมาย ลดขนาดลงในถาด
Minimize to tray
3. คลิกที่ บันทึก และยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ
4. ย่อโปรแกรมให้เล็กลง.

เรียกคืนแอพพลิเคชั่น

เพียงคลิกที่ไอคอนเล็ก "YouTube By Click" บนแถบงาน "Windows".
Minimize to tray