วิธีถอนการติดตั้ง By Click Downloader

วิธีถอนการติดตั้ง By Click Downloader

1. คลิกปุ่มเริ่มและเลือก เริ่มแผงควบคุม
ขั้นตอนการถอนการติดตั้ง 1
2. เลือกถอนการติดตั้งโปรแกรม
ขั้นตอนการถอนการติดตั้ง 2
3. ในรายการของโปรแกรม คลิกขวาที่ X แล้วคลิกถอนการติดตั้ง/ลบออก
ขั้นตอนการถอนการติดตั้ง 3