วิธีการดาวน์โหลดวีดีโอผ่านพร็อกซี่

วิธีดาวน์โหลดผ่านทางพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์

1. ไปที่: ตัวเลือก ตัวเลือกพร็อกซี่
2. ทำเครื่องหมายที่ช่อง ใช้พร็อกซี่
Use Proxy
จากนั้นป้อนที่อยู่ IP พร็อกซี่และพอร์ตของคุณ.
3. หากพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องการการเข้าสู่ระบบ ให้ทำเครื่องหมายที่: ต้องเข้าสู่ระบบ กล่องกาเครื่องหมาย
ต้องเข้าสู่ระบบ
จากนั้นป้อนชื่อผู้ใช้พร็อกซี่และรหัสผ่านของคุณ.
4. คลิกที่ บันทึก และยืนยันการเปลี่ยนแปลงของคุณ.