ตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว้

ตำแหน่งที่ดาวน์โหลดจะถูกบันทึกไว้

โดยค่าเริ่มต้นการดาวน์โหลดทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เพลงของฉันโฟลเดอร์ (c:\users\user name\Music).
คุณสามารถดูตำแหน่งที่กำลังดาวน์โหลดวิดีโอในบรรทัดดาวน์โหลดวิดีโอ.
Show in folder button หลังจากการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คลิกปุ่ม แสดงในโฟลเดอร์แสดงในโฟลเดอร์ และโฟลเดอร์ที่มีจะเปิดขึ้น .

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งดาวน์โหลด

คลิกปุ่ม เลือกโฟลเดอร์ บนหน้าจอหลักและตั้งค่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใหม่. Choose folder