วิธีส่งออกข้อมูลดาวน์โหลดไปยัง iTunes

ย้ายไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงใน iTunes

คุณสามารถย้ายวิดีโอและเสียง (เพลง) ลงใน iTunes ได้เพียงคลิกเดียว.
คุณสามารถทำได้ ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดในรูปแบบ iTunes - Mp4สำหรับวิดีโอและ Mp3สำหรับเสียง.

ย้ายการดาวน์โหลดไปยัง iTunes โดยตรงจากบรรทัดดาวน์โหลดวิดีโอ: Export to iTunes button คลิกที่ ส่งออกไปยัง iTunes ส่งออกไปยัง iTunes และการดาวน์โหลดจะถูกย้ายไปที่ iTunes.