FAQ

Så laddar du ner videoklipp via proxy

Så laddar du ner via proxyserver

1. Gå till: Alternativ AlternativProxy
2. Kryssa i Använd proxy-rutan
Use Proxy
och ange IP-adress och port för din proxy.
3. Om din proxyserver kräver inloggning så kryssar du i: Inloggning krävs checkbox
Inloggning krävs
och ange ditt proxyanvändarnamn och lösenord.
4. Klicka på Spara och bekräfta dina ändringar.