FAQ

Så visar du & döljer du popupmeddelanden

Så visar du & döljer du popups

Klicka på knappen för automatisk identifiering Auto detect button
1. I sektionen Ctrl C :
Clipboard auto detect options
Välj Av för att inaktivera pop-ups för Ctrl C automatiskt identifiering
Välj Fråga mig varje gång om du vill se ett meddelande om som erbjuder dig nedladdning av filen varje gång du kopierar en videolänk
Välj för att ladda ner videoklipp omedelbart varje gång du kopierar en videolänk utan några pop-ups
2. Undersektionen Pop-upnedladdning :
Browsing auto detect options
Ta bort markeringen X från Popup-nedladdningsmeddelandet för att inaktivera automatisk identifiering av erbjudanden

Visa och dölj meddelanden för Påbörjade nerladdningar och Färdiga nerladdningar

Klicka på Alternativ Alternativ
1. Avmarkera rutan Visa påbörjad nerladdning " för att inaktivera meddelanden som visas varje gång en nedladdning startas
Show download started balloon
2. Avmarkera rutan Visa "Nerladdning färdig" för att inaktivera meddelanden som visas varje gång en nedladdning slutförs
Show completed started balloon