نحوه نصب By Click Downloader

نحوه نصب By Click Downloader

1. اینجا را برای دانلود By Click Downloader کلیک کنید.
2. Setup را اجرا کرده و برنامه نصب را دنبال کنید.
3. By Click Downloader را از دسکتاپ خود راه اندازی کنید -
Finish install