איך לשנות את איכות ההורדה

איך לשנות את איכות ההורדות

תחת החלק של בחר איכות בחר באחת מ-3 האפשרויות הכי טוב, רגיל או אחר. YouTube by click change quality מעתה ואילך, כל ההורדות יורדו באיכות שבחרת.

איכות הכי טובה

כל ההורדות יורדו באיכות הטובה ביותר האפשרית

איכות רגילה

בחירה באפשרות זו, תוריד באיכות מעט פחות טובה מהאיכות הטובה ביותר, מצד שני ההורדות יהיו הרבה יותר מהירות..

איכות אחרת

לחץ על רשימת האיכויות בכדי להוריד באיכות הספציפית שאתה רוצה. Choose quality

Track your Downloads Quality

For every download, you can see the selected quality. Download line