FAQ

Paano baguhin ang format ng download

Mamili sa pagitan ng Download Video o Download Audio (music)

Sa Change Format na buton, ilagay ang kamay sa video format (kaliwang bahagi) o audio format (kanang bahagi). YouTube by click change format Mula ngayon, kada download ay nasa format na ito.

Choose Specific Format

Click on the formats list and choose the specific format you wish to download. Choose format

Track your Downloads Format

For every download, you can see the selected format. Download line