FAQ

Mag-download ng Pribadong YouTube Videos

By Click Downloader Pribadong Video Downloader

Ang aming video downloader ay tutulungan kang mag-download ng probadong videos mula sa YouTube at Facebook.
Mag-download ByClick

Mag-download ng Pribadong YouTube Videos & Pribadong Facebook Videos

 1. 1.
  I-Download ang anumang videong gustuhin
 2. 2.
  Kung ang video ay pribado Ang YouTube By Click ay hihingiin ang iyong user name at password
 3. Enter credentials
 4. 3.
  Ilagay ang iyong mga detalye

Tip

I-check ang Save password na opsyon kung gusto mong maaalala ng YouTube By Click ang iyong user name at password

Paano Baguhin ang Iyong User Name at Password

 1. 1.Pumunta sa: Options Mga OpsyonAccounts
 2. 2.
  I-click ang Edit Account para baguhin ang iyong user name o password
 3. 3.
  I-click ang Delete Account kung gusto mong kalimutan ng YouTube By Click ang iyong mga detalye
 4. 4.
  I-click ang Add Account para mag-dagda ng bagong account. Ang account na ito ang gagamitin sa tuwing magda-download ng pribadong Facebook/YouTube video

I am Logged In, Why Can't I Download Some Private Videos?

You can only download videos you have got permission to watch them. The rule is if you are able to watch the video on your browser (when you logged in), you will be able to download it with our private downloader mechanism.