FAQ

I-activate ang By Click Downloader Premium

Bumili ng By Click Downloader Premium Version

Kung ikaw ay hindi pa premium user, manyaring bilhin ang aming premium version. Matapos bilhin ang aming premium, sundan ang mga sumusunod na steps kung paano i-activate ang iyong software..

#1 Kopyahin ang iyong Activation Code mula sa Iyong Email

Pinadalhan ka namin ng activation code sa iyong email.
kung hindi mo natanggap ang confirmation email mula sa amin, i-check ang iyong spam, bulk, o junk mail folders. Kung makita mo ang aming email doon, inilagay ito ng iyong ISP, ng iyong spam-blocking software o mga filters..
If you don't receive our email, please follow this guide

#2 Buksan ang YouTube By Click Software

Kung mayroon ka ng software, hindi mo na kailangan itong i-download muli, magtungo na agad sa step #3. Kung wala ka pa nito, i-install ito ngayon:.

#3 Buksan ang Activation Screen

Buksan ang Activation Screen mula sa main menu.

#4 Ilagay ang iyong Activation Key

I-paste ang iyong activation key sa textbox at i-click ang "Activate!" na buton. ActtivateWindow